CLIENTS OPTIO NEXT LAW

CLIENTS

La tipologia dels nostres clients comprèn empreses cotitzades en l'Ibex-35, filials a Espanya de grups multinacionals, empreses familiars, societats i agències de valors, entitats de private equity, així com patrimonis individuals/familiars i family offices.

També ha de destacar-se la nostra experiència en l'àmbit dels procediments tributaris, fonamental però no exclusivament d'inspecció, així com la direcció lletrada de reclamacions economicoadministratives i de recursos en la via contenciós-administrativa, dins l'àmbit fiscal.